לימודים - שנה ב'

כיתות ברחבי הארץ

תל אביב

ימי ראשון, בשעות 17:30-21:30 בערב
בהנחיית רחלי סנדר, החל מנובמבר 2020 
המרכז לטרילותרפיה, רח’ שונצינו 16, ת”א

חיפה

ימי רביעי, בשעות 17:30-21:30 בערב
בהנחיית גליה קידרוני, החל מנובמבר 2020
בית יוזמות, בונה אליעזר 11, צ’ק פוסט, חיפה

שדות ים

ימי חמישי, בשעות 18:30-22:30 בערב
בהנחיית חן רפסון הראל, החל מנובמבר 2020
הפגודה, כפר איזון, שדות ים