לימודים - שנה ב'

כיתות ברחבי הארץ

תל אביב

ימי ראשון, בשעות 17:30-21:30 בערב
בהנחיית רחלי סנדר, החל מ-29 בנובמבר 2020 
המרכז לטרילותרפיה, רח’ שונצינו 16, ת”א

בית לחם הגלילית

ימי רביעי, בשעות 17:30-21:30 בערב
בהנחיית גליה קידרוני, החל מ-2 בדצמבר 2020
יער המאכל, בית לחם הגלילית

שדות ים

ימי חמישי, בשעות 18:30-22:30 בערב
בהנחיית חן רפסון הראל, החל מ-3 בדצמבר 2020
הפגודה, כפר איזון, שדות ים